Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
21 από 40 (53%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ στις 7:24

Greenhorn

Earn 15,000g
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ στις 18:46

Cowpoke

Earn 50,000g
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ στις 17:42

Homesteader

Earn 250,000g
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ στις 9:12

A New Friend

Reach a 5-heart friend level with someone.
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ στις 13:38

Best Friends

Reach a 10-heart friend level with someone.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ στις 18:27

Cliques

Reach a 5-heart friend level with 4 people.
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ στις 10:56

Networking

Reach a 5-heart friend level with 10 people.
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Μαρ στις 11:15

Popular

Reach a 5-heart friend level with 20 people.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Μαρ στις 15:23

Moving Up

Upgrade your house.
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Μαρ στις 15:03

Living Large

Upgrade your house to the maximum size.
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Μαρ στις 10:52

D.I.Y.

Craft 15 different items.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Μαρ στις 14:45

Fisherman

Catch 10 different fish.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ στις 10:09

Ol' Mariner

Catch 24 different fish.
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ στις 20:09

Mother Catch

Catch 100 fish.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Μαρ στις 16:20

Treasure Trove

Donate 40 different items to the museum.
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ στις 18:27

Gofer

Complete 10 'Help Wanted' requests.
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Μαρ στις 11:39

A Big Help

Complete 40 'Help Wanted' requests.
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Μαρ στις 7:12

The Bottom

Reach the lowest level of the mines.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Μαρ στις 12:07

Full House

Get married and have two kids.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Μαρ στις 18:31

Singular Talent

Reach level 10 in a skill.
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Μαρ στις 18:31

Master Of The Five Ways

Reach level 10 in every skill.Millionaire

Earn 1,000,000g

A Complete Collection

Complete the museum collection.

The Beloved Farmer

Reach a 10-heart friend level with 8 people.

Cook

Cook 10 different recipes.

Sous Chef

Cook 25 different recipes.

Gourmet Chef

Cook every recipe.

Artisan

Craft 30 different items.

Craft Master

Craft every item.

Master Angler

Catch every fish.

Polyculture

Ship 15 of each crop.

Monoculture

Ship 300 of one crop.

Full Shipment

Ship every item.

Prairie King

Beat 'Journey Of The Prairie King'.

Local Legend

Restore the Pelican Town Community Center.

Joja Co. Member Of The Year

Become a Joja Co. member and purchase all the community development perks.

Mystery Of The Stardrops

Find every stardrop.

Protector Of The Valley

Complete all of the Adventure Guild Monster Slayer goals.
+2

2 κρυφά επιτεύγματα απομένουν

Οι λεπτομέρειες για κάθε επίτευγμα θα αποκαλυφθούν μόλις ξεκλειδωθούν