เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
21 จาก 40 (53%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 15 มี.ค. @ 7:24am

Greenhorn

Earn 15,000g
ปลดล็อค 16 มี.ค. @ 6:46pm

Cowpoke

Earn 50,000g
ปลดล็อค 18 มี.ค. @ 5:42pm

Homesteader

Earn 250,000g
ปลดล็อค 15 มี.ค. @ 9:12am

A New Friend

Reach a 5-heart friend level with someone.
ปลดล็อค 18 มี.ค. @ 1:38pm

Best Friends

Reach a 10-heart friend level with someone.
ปลดล็อค 16 มี.ค. @ 6:27pm

Cliques

Reach a 5-heart friend level with 4 people.
ปลดล็อค 18 มี.ค. @ 10:56am

Networking

Reach a 5-heart friend level with 10 people.
ปลดล็อค 20 มี.ค. @ 11:15am

Popular

Reach a 5-heart friend level with 20 people.
ปลดล็อค 17 มี.ค. @ 3:23pm

Moving Up

Upgrade your house.
ปลดล็อค 22 มี.ค. @ 3:03pm

Living Large

Upgrade your house to the maximum size.
ปลดล็อค 20 มี.ค. @ 10:52am

D.I.Y.

Craft 15 different items.
ปลดล็อค 14 มี.ค. @ 2:45pm

Fisherman

Catch 10 different fish.
ปลดล็อค 16 มี.ค. @ 10:09am

Ol' Mariner

Catch 24 different fish.
ปลดล็อค 15 มี.ค. @ 8:09pm

Mother Catch

Catch 100 fish.
ปลดล็อค 17 มี.ค. @ 4:20pm

Treasure Trove

Donate 40 different items to the museum.
ปลดล็อค 16 มี.ค. @ 6:27pm

Gofer

Complete 10 'Help Wanted' requests.
ปลดล็อค 20 มี.ค. @ 11:39am

A Big Help

Complete 40 'Help Wanted' requests.
ปลดล็อค 19 มี.ค. @ 7:12am

The Bottom

Reach the lowest level of the mines.
ปลดล็อค 13 มี.ค. @ 12:07pm

Full House

Get married and have two kids.
ปลดล็อค 12 มี.ค. @ 6:31pm

Singular Talent

Reach level 10 in a skill.
ปลดล็อค 12 มี.ค. @ 6:31pm

Master Of The Five Ways

Reach level 10 in every skill.Millionaire

Earn 1,000,000g

A Complete Collection

Complete the museum collection.

The Beloved Farmer

Reach a 10-heart friend level with 8 people.

Cook

Cook 10 different recipes.

Sous Chef

Cook 25 different recipes.

Gourmet Chef

Cook every recipe.

Artisan

Craft 30 different items.

Craft Master

Craft every item.

Master Angler

Catch every fish.

Polyculture

Ship 15 of each crop.

Monoculture

Ship 300 of one crop.

Full Shipment

Ship every item.

Prairie King

Beat 'Journey Of The Prairie King'.

Local Legend

Restore the Pelican Town Community Center.

Joja Co. Member Of The Year

Become a Joja Co. member and purchase all the community development perks.

Mystery Of The Stardrops

Find every stardrop.

Protector Of The Valley

Complete all of the Adventure Guild Monster Slayer goals.
+2

คงเหลือ 2 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว