เลเวล 38 XP 9,341
259 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 39
เหรียญตรา