เลเวล 32 XP 6,986
214 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 33
เหรียญตรา