เลเวล 33 XP 7,446
154 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 34
เหรียญตรา