Úroveň 32 XP 6,986
214 XP pro dosažení 33. úrovně
Odznaky