Úroveň 37 XP 9,101
99 XP pro dosažení 38. úrovně
Odznaky