Úroveň 38 XP 9,341
259 XP pro dosažení 39. úrovně
Odznaky