Úroveň 33 XP 7,446
154 XP pro dosažení 34. úrovně
Odznaky