เลเวล 9 XP 985
15 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา