Úroveň 9 XP 985
15 XP pro dosažení 10. úrovně
Odznaky