เลเวล 31 XP 6,792
8 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 32
เหรียญตรา