Úroveň 31 XP 6,792
8 XP pro dosažení 32. úrovně
Odznaky