STEAM GROUP
Trải Nghiệm Số trainghiemso
STEAM GROUP
Trải Nghiệm Số trainghiemso
0
IN-GAME
5
ONLINE
Founded
November 6, 2018
Language
Vietnamese
Location
Viet Nam 
ABOUT Trải Nghiệm Số

Nhóm đánh giá game của trang Trải Nghiệm Số

Nhóm chuyên đánh giá game thuộc chuyên trang trainghiemso.vn.

Trang Chủ[trainghiemso.vn]
Trang Thẩm định viên
Fanpage[facebook.com]
POPULAR DISCUSSIONS
VIEW ALL (1)
RECENT ANNOUNCEMENTS
Trang Thẩm định viên / Curator của Trải Nghiệm Số
VIEW ALL (1305)
STEAM CURATOR
Trải Nghiệm Số reviews
"Indie Game, PC Game"
Here are a few recent reviews by Trải Nghiệm Số
< >
1 Comments
maracola Nov 26, 2018 @ 3:05am 
Mời bạn đăng ký trang Thẩm định viên của Trải Nghiệm Số để luôn nhận đánh giá các tựa game mới nhất.
https://store.steampowered.com/curator/33891823/
0
IN-GAME
5
ONLINE
9 IN CHAT
Enter chat room
Founded
November 6, 2018
Language
Vietnamese
Location
Viet Nam