กลุ่ม STEAM
Build And Shoot BuildnShoot
กลุ่ม STEAM
Build And Shoot BuildnShoot
21
อยู่ในเกม
207
ออนไลน์
ก่อตั้ง
31 ตุลาคม 2012
เกี่ยวกับ Build And Shoot

BuildAndShoot.com is a player-run community for the free and highly addictive game known as Ace of Spades Classic. Login at BuildAndShoot.com to play the game, interact with others, and customize your experience — It's all 100% free!

http://buildandshoot.com
กระดานสนทนายอดนิยม
117 ความเห็น
MultiGamerClub 9 ก.ย. @ 10:33am 
Good game.
CuLeer 28 เม.ย. @ 10:10am 
Что с отделом серверов, на сайте?
MultiGamerClub 27 เม.ย. @ 4:51pm 
<3
(CG) Tmanok 28 ส.ค. 2021 @ 3:40am 
So glad this game is still available after all these years! Especially since the "modern" Steam version was completely let go by the devs.
maximthebear 13 ส.ค. 2021 @ 4:14pm 
love this game...not that one on steam :d4_wink:
Offensive Bias JC-114 20 ก.ค. 2021 @ 12:48am 
why does no one play .76? the rifles dont actually have bad spread im seriously wondering why
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
21
อยู่ในเกม
207
ออนไลน์
77 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
31 ตุลาคม 2012
เกมที่เกี่ยวข้อง