กลุ่ม STEAM
Build And Shoot BuildnShoot
กลุ่ม STEAM
Build And Shoot BuildnShoot
29
อยู่ในเกม
259
ออนไลน์
ก่อตั้ง
31 ตุลาคม 2012
เกี่ยวกับ Build And Shoot

BuildAndShoot.com is a player-run community for the free and highly addictive game known as Ace of Spades Classic. Login at BuildAndShoot.com to play the game, interact with others, and customize your experience — It's all 100% free!
การสนทนายอดนิยม
114 ความเห็น
(CG) Tmanok 28 ส.ค. @ 3:40am 
So glad this game is still available after all these years! Especially since the "modern" Steam version was completely let go by the devs.
maximthebear 13 ส.ค. @ 4:14pm 
love this game...not that one on steam :d4_wink:
Offensive Bias-114 20 ก.ค. @ 12:48am 
why does no one play .76? the rifles dont actually have bad spread im seriously wondering why
Spooky fancio 21 เม.ย. @ 7:29am 
best game ever, played for the first time around 2013 and yesterday i played with my friends capture the flag and control point
5 14 ก.พ. @ 3:12am 
:)
Ace of Spades
Fleischy 9 ม.ค. @ 8:01am 
like if you're reading in 2021
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
29
อยู่ในเกม
259
ออนไลน์
68 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
31 ตุลาคม 2012
เกมที่เกี่ยวข้อง