กลุ่ม STEAM
[AASF] Ab aufs Schlachtfeld GER/ AASF_SQ
กลุ่ม STEAM
[AASF] Ab aufs Schlachtfeld GER/ AASF_SQ
0
อยู่ในเกม
3
ออนไลน์
ก่อตั้ง
25 เมษายน 2020
ภาษา
เยอรมัน
เกี่ยวกับ [AASF] Ab aufs Schlachtfeld GER/

[AASF] Ab aufs Schlachtfeld GER/CH | by BF/FEC/CH_SQ

AASF Koalition

Herzlich Willkommen in der Steamgruppe der Koalition Ab aufs Schlachtfeld kurz AASF

Wir sind ein Verbund der aus zwei Spielergemeinschaften besteht und es sich zur Aufgabe gemacht haben, gemeinsam einen Community-Server zu Betreiben. Im folgenden findest du eine kleine Beschreibung unserer Koalition sowie eine nähere Erläuterung zu den hier einzelnen Channel. Ansonsten wünschen wir dir viel Spaß auf AASF.

Unser Squad Gameserver
[AASF] Ab aufs Schlachtfeld GER/CH | by BF/FEC/CH_SQ


Discord Server
AASF Official: dc.aasf.me
FEC: fec.aasf.me
BF: bf.aasf.me
CH_SQ: ch-sq.aasf.me

Web & Social Media
https://AASF.me/

การสนทนายอดนิยม
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
สมาชิก
0
อยู่ในเกม
3
ออนไลน์
1 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
25 เมษายน 2020
ภาษา
เยอรมัน
เกมที่เกี่ยวข้อง