STEAM GROUP
FD ʚïɞ Team L4D2 FleeingDeath
STEAM GROUP
FD ʚïɞ Team L4D2 FleeingDeath
50
IN-GAME
326
ONLINE
Founded
February 18, 2016
Language
English
Location
Viet Nam 
ABOUT FD ʚïɞ Team L4D2

CỘNG ĐỒNG L4D2 TEAM FLEEING DEATH

Giới Thiệu Đến Mọi Người Một Chế Độ Chơi Hoàn Toàn Mới Mang Tên THỰC TẾ HÓA L4D2

Group FB Cộng Đồng Game Left 4 Dead 2 Việt Nam[www.facebook.com]
Discord Giao Lưu & Hướng Dẫn[discord.gg]
TRANG WEB Cộng Đồng Game Left 4 Dead 2 Việt Nam[fdl4d2.tk]
POPULAR DISCUSSIONS
VIEW ALL (1)
RECENT ANNOUNCEMENTS
CHẾ ĐỘ SĂN BOSS ĐÃ XUẤT HIỆN
VIEW ALL (1,574)
GROUP MEMBERS
Administrators
50
IN-GAME
326
ONLINE
539 IN CHAT
Enter chat room
Founded
February 18, 2016
Language
English
Location
Viet Nam 
ASSOCIATED GAMES