STEAM GROUP
FD ʚïɞ Team L4D2 FleeingDeath
STEAM GROUP
FD ʚïɞ Team L4D2 FleeingDeath
18
IN-GAME
111
ONLINE
Founded
February 18, 2016
Language
English
Location
Viet Nam 
ABOUT FD ʚïɞ Team L4D2

CỘNG ĐỒNG L4D2 TEAM FLEEING DEATH

Giới Thiệu Đến Mọi Người Một Chế Độ Chơi Hoàn Toàn Mới Mang Tên THỰC TẾ HÓA L4D2
POPULAR DISCUSSIONS
VIEW ALL (1)
RECENT ANNOUNCEMENTS
CHẾ ĐỘ SĂN BOSS ĐÃ XUẤT HIỆN
18
IN-GAME
111
ONLINE
41 IN CHAT
Enter chat room
Founded
February 18, 2016
Language
English
Location
Viet Nam 
ASSOCIATED GAMES