กลุ่ม STEAM
Dads Orbit Dads Orbit
กลุ่ม STEAM
Dads Orbit Dads Orbit
0
อยู่ในเกม
1
ออนไลน์
ก่อตั้ง
15 ตุลาคม 2019
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
United States 
เกี่ยวกับ Dads Orbit

Taking over the solar system one dad bod at a time.

All genders are equally invited to become dads! Even non parents that want to get in on the dad life are free to join. Just started by some good old wholesome dads.

Bungie Clan Page[bungo.dad.af]
Discord Channel[discord.dad.af]
https://dad.af
กระดานสนทนายอดนิยม
สมาชิกกลุ่ม
ผู้ดูแล
สมาชิก
0
อยู่ในเกม
1
ออนไลน์
0 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
15 ตุลาคม 2019
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
United States 
เกมที่เกี่ยวข้อง