กลุ่ม STEAM
Aus-ZM.com - Australian Zombie Gaming Aus-ZM
กลุ่ม STEAM
Aus-ZM.com - Australian Zombie Gaming Aus-ZM
3
อยู่ในเกม
41
ออนไลน์
ก่อตั้ง
26 สิงหาคม 2012
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
Australia 
เกี่ยวกับ Aus-ZM.com - Australian Zombie Gaming

ze_hovercraft_escape forever!

We were a gaming community tailored toward providing the best quality zombie multiplayer gaming experience, with fair rules and friendly admins.

If you'd like to keep in contact join us on Discord:

https://discord.gg/ThZZaCR
กระดานสนทนายอดนิยม
ประกาศล่าสุด
Possible Revival
Server Maintenance Completed
162 ความเห็น
AllenW阿伦王 YouTube@allenwww5670 15 เม.ย. 2023 @ 7:09pm 
CS:GO zombie escape isn't dead in Aus, there's other servers that are online (even in year 2023).
±Knifey12 16 ก.พ. 2019 @ 12:33am 
Congrats to Khaldun for finally getting married today! I cri tears of hapiness :steamhappy:
d o double g 27 มี.ค. 2018 @ 1:38am 
how 2 join zombie i want 2 play sombies ip adres does no work i want kill zombis
nosaj 1 มี.ค. 2018 @ 3:49am 
ok
sponke 9 ธ.ค. 2017 @ 7:27am 
BRING BACK THE DREAM
nosaj 28 พ.ย. 2017 @ 8:25pm 
Forever as in "forever remembered" not "taking forever" :steamhappy:
สมาชิกกลุ่ม
ผู้เล่นประจำสัปดาห์ของกลุ่ม:
ผู้ดูแล
ผู้ช่วยดูแล
3
อยู่ในเกม
41
ออนไลน์
4 ในแช็ต
เข้าห้องแช็ต
ก่อตั้ง
26 สิงหาคม 2012
ภาษา
อังกฤษ
ตำแหน่ง
Australia