Nuclear Throne
96 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Nuclear Throne is a post-apocalyptic roguelike-like top-down shooter. Not 'the final hope of humanity' post-apocalyptic, but 'humanity is extinct and mutants and monsters now roam the world' post-apocalyptic.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане