Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

X3: Terran Conflict

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 33
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Crash Course

Pass the Flight School.
27.8%


Pirate Fever

Force a pilot to eject a crate worth over 10,000 Credits.
11.4%


Combat Pro

Achieve fight rank Professional.
10.1%


Captain of Industry

Achieve trade rank Wholesaler.
9.6%


A Proud Moment

Build a factory.
8.6%


Liberator

Claim ten ships.
8.0%


On the Beat

Earn 100,000 Credits with a police license.
6.8%


Reunion

Reunite the Aldrin colony with Earth.
4.7%


Maze

Build a complex with five factories.
4.5%


Happy Hippies

Help the Goner to rebuild and relocate their Temple.
2.1%


Exterminator

Complete Operation Final Fury.
1.8%


Defender of the Universe

Destroy 1,000 Kha'ak and/or Xenon ships.
1.8%


Major Miner

Mine ten units of Nividium.
1.6%


X Marks the Spot

Complete the Treasure Hunt Campaign.
1.5%


Filthy Rich

Get one billion Credits in your account.
1.4%


Solar Shock Wave

Destroy a Solar Power Plant.
1.4%


Home Sweet Home

Complete the New Home Missions.
1.1%


A Few Good Men

Train five marines to five stars.
1.0%


Lost Brothers

Complete the Aldrin Missions.
0.9%


R.E.S.P.E.C.T.

Achieve the highest reputation with the main races.
0.9%


Fly Swatter

Stun seven space flies at once.
0.8%


Turn Up the Heat

Destroy 20 ships with the Plasma Burst Generator.
0.8%


Resourceful

Reactivate the final set of Hub gates.
0.7%


Balance of Power

Finish the Balance of Power mission.
0.6%


Operation Blackbeard

Board and take over ten capital ships.
0.6%


Homebase

Acquire your personal Headquarters.
0.5%


Traveller

Visit all sectors. Unfocused jumps don't count.
0.4%


Reboot

Board and take over a Xenon Q.
0.3%


X-Treme Trader

Achieve trade rank X-TREME.
0.2%


X-Treme Fighter

Achieve fight rank X-TREME.
0.2%


Die-Hard

Finish nine campaigns in Dead-is-Dead mode.
0.2%


Survivor

Finish three campaigns in Dead-is-Dead mode.
0.2%


Never Say Die

Finish six campaigns in Dead-is-Dead mode.
0.2%