Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Metro 2033

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 48
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

First blood

What doesn't kill you, makes you stronger.
84.6%


Nosalis hunter

Kill 30 nosalises.
44.3%


Demolitionist

Blow up the tunnel and airlock at 'Cursed' station.
38.4%


Tank Buster

Destroy fascists' Panzer.
32.4%


Exorcist

Complete levels 'Ghosts' and 'Anomaly' without dying.
29.4%


Fire in the hole

Kill 20 lurkers.
27.5%


Cowboy

Kill 30 enemies using revolvers.
26.7%


Realist

A coin for a hungry kid? Get a job.
26.6%


Heavy Reader

Kill a librarian.
25.4%


Pathoanatomist

Kill 5 amoebas.
25.3%


Pyro

Kill 5 enemies with a flamethrower.
24.8%


Fugitive

Complete level 'Armory' without getting caught.
24.7%


Raider

On the level 'Depot' silently kill the first guard and break into the Fascist station unnoticed.
23.6%


If it's hostile, you kill it.

22.6%


Ka-Boom!

Explode 10 enemies.
18.0%


Rescue Ranger

Save a group of 'Reds' from Fascist captivity.
14.9%


Inquisitor

Kill 2 demons.
14.3%


Old school

Kill 30 enemies with the double-barreled shotgun.
13.9%


Sniper

Make 25 headshots.
13.1%


Quick Draw

On the level 'Hunter' kill the nosalises before they break through the ventilation grilles.
12.6%


Ninja

Kill 10 enemies with throwing knives.
10.7%


Scrooge

Save 500 military-grade rounds.
10.7%


DJ Artyom

On the level 'Outpost' reach the radio tower and broadcast the commander's message.
10.3%


Gunman

Kill 50 enemies with heavy automatic shotgun.
9.5%


Metro Trader

Make 10 deals in weapon shops.
9.1%


Shocking

Get 50 kills with Volt Driver.
5.5%


Quick-witted

Break the support and activate the chandelier in less than 20 seconds.
5.4%


Soft Touch

Disarm 10 wire traps.
5.0%


Generous

Help the poor, a coin for the kid, medicine for the sick. You help everyone you see.
3.9%


Heavy Metal

Kill 15 enemies using stationary machine gun.
3.6%


Enlightened

3.6%


Air gunner

Kill 30 enemies using pneumatic weapons.
3.3%


Metro dweller

A true metro citizen. You know everyone and have seen everything.
3.3%


Slice & Dice

Kill 20 enemies with the knife.
3.2%


Ranger

Find all Ranger stashes in Dead City 1 and 2
2.9%


Invisible man

Complete 'Frontline' level without killing anyone.
2.9%


Merciful

Complete the level 'Black Station' without killing any Fascist Soldiers.
2.6%


Hedge-hopper

On the level 'Frontline' kill all of the enemy Red Army and Fascist Soldiers.
2.5%


Explorer

There is no place in metro you did not visit
2.1%


Survivor

Complete the game in Ranger Mode Easy.
2.1%


Last Man Standing

Complete the game in Ranger Mode Hardcore.
2.0%


Air Bender

Kill 30 humans with only pneumatic weapons.
1.9%


Wheeler-Dealer

Exchange 500 Military-Grade 5.45 rounds at Exchange kiosks.
1.8%


Weaponsmith

Kill at least one enemy with each weapon available in the game.
1.7%


Stunning

Get 25 kills with alternative fire of Volt Driver.
1.2%


Sterling Effort

Kill 50 mutants with your knife.
1.1%


Sherlock

Found all gold ammo, hidden throughout the stations.
1.1%


Sticks like a bur

Kill 15 enemies using sticky grenade.
1.0%