เกมนี้ได้ผ่าน Greenlit โดยชุมชนแล้ว!

ชุมชนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจในเกมนี้ Valve ได้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาเกมนี้ให้เตรียมตัววางจำหน่ายบน Steam แล้ว

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Wishful Lie (Forget Me Not Annie)
Full Development
7 พฤศจิกายน 2012 - Player1Games

Hey folks! How are you all doing?

Really exciting news for you all, we have officially started the pre-production stage for developing the full feature length version of Forget Me Not Annie, titled Wishful Lie.

Unlike the demo version you can download for free at the links in the description. The full game we intend to create, and hopefully released by summer next year will 20+ hours long with the entire plot and game mechanics we originally intended. What you've experienced in the demo was but a fraction of our design, it was simply something we used to show to investors to build their interest so that we can create the full game.

Please, visit our Facebook page facebook.com/wishful.lie, hit those like buttons and keep an eye out on updates!

- Cheers

< >
4 ความเห็น
Fox McCloud 6 ก.พ. 2014 @ 12:09am 
This looks really cool!
ForbiddenLuck 2 ต.ค. 2013 @ 3:46pm 
I can't wait!!!!!
j u s t m o n i k a 22 ก.ค. 2013 @ 11:45am 
Yay!! :3
ambermslea 6 มี.ค. 2013 @ 4:29pm 
come on summer!