இVENOMPT இ
david   Portugal
 
 
I love you Joana esta é pra ti oh que me deves a casal lolol

Recent Activity

247 hrs on record
last played on Nov 18
17.3 hrs on record
last played on Nov 10
3.3 hrs on record
last played on Nov 8
< >
Comments
FDk♚ Mar 17 @ 8:56pm 
MAGIA DO GATINHO
. ∧_∧ 
(。・ω・。)つ━☆・*。
⊂  ノ  ・゜+.
 しーJ  °。+ *´¨)
     .• ´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
     (¸.•´ (¸.•'* ☆ PRA PARAR DE SER NOOBZINHO