เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
[RUS] Руководство по достижениям Serious Sam 3: BFE
โดย Pixel Buster
...
Достижение "Reindeer Hunter"
โดย Owl :3
...
[Semi-Satirical] Serious Sam 3 - Tips For Survival: A Guide Written by a Somewhat-Experienced Player, For Inexperienced Players
โดย LukeDude759
This guide is meant to give new and/or inexperienced players some useful tips for surviving in the world of Serious Sam 3. I'll admit, I'm not the most experienced Serious Sam player out there, but if I know a tip or two about the game that you don't, you...
Serious Sam 3: BFE - All Secrets
โดย Methos
A video compilation to show where you can find all secrets....
Revamped Secrets Guide for SS3:BFE
โดย ❄Festive❄ Atlas Sarnosian
DISCLAIMER!: Though there is and has been another SS3 secrets guide for quite some time now. I feel as if this one here is too disorganized and cluttered. 7 months ago, I asked the...
Достижение ''Сепаратор''
โดย Грязный Фермер
Инструкция к достижению Сепаратор....
How to go into third-person mode
โดย Nitkovonema -TCG-
This guide will detaily explain how to shift from first-person to third-person mode. And of course, from third-person to first-person....
[EN / FR] Master Egyptologist Achievement Guide / Guide pour le Succès Grand Égyptologue
โดย Dracian
This guide will reveal you where to find all the tablets required to unlock the Master Egyptologist achievement. Ce guide va vous révéler tous les emplacements des tablettes afin de débloquer le succès Grand Egyptologue....
How to beat the final boss in Serious Sam 3
โดย DUNCAN DONUTS
Guide showing you how to kill the final boss in Serious Sam 3...
The complete guide of Serious Sam 3:BFE secrets and minisecrets
โดย Doomgooey
This guide covers all the secret and minisecret locations of Serious Sam 3: BFE as well how to trigger or get to them. Disclaimer: Due to time issues, guide is in dissaray and is lacking pictures. It has also not been updated in a while, and will not b...