Redshirt is the comedy sci-fi sim about social networking aboard a space station, starring the station's most ambitious low-ranking peon: you! Navigate the professional and interpersonal politics of the ubiquitous "Spacebook" to curry favor among friends and colleagues.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане