เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
hidden achievement guide
โดย KrazyDashie
this is a guide to the hidden achievments i found so far (some easter eggs some without a discription on how to get them)...
Guide To Unobtainium - Easiest Way Possible
โดย LJ
========================================================================================== To get games to sell you need to have a fanbase. For games to sell more copies you need to make your fanbase bigger and bigger. For example: Fanbase: 1M Copi...
Game Dev Tycoon - Little quickstart with tips, sliders and combo
โดย Alex
Game Dev Tycoon: Time allocation sliders and combo Maybe not always the best but not really bad....
How to play multiplayer on Game Dev Tycoon
โดย Sir Det Rape
Today I will be showing you how to install the multiplayer mod for Game Dev Tycoon....
Game Dev Tycoon. Достижения (все)
โดย \#ℱyouri|#ℭlaus/
...
ULTIMATE GUIDE FOR GAME DEV TYCOON
โดย Area Scep
This guide covers every single aspect of Game Dev Tycoon; the Achievements, Unlocks, Combinations and Tips. ...
Game Dev Tycoon 全成就指南
โดย Shionji Alice
虽说是全成就攻略,不过一些数据型的成就并未写入其中。 其中成就的中文名均取自官方翻译。 如有错误,欢迎留言指出。 Did you come in this guide for the cute Azusa? It's the Full Achievements Guide in S...
Guia: Combinações e Desenvolvimento: Topic+Genre+Dev
โดย LordSaintt
Neste Guia você poderá ver as melhores combinações entre Tema e Gênero para seus jogos e onde distribuir corretamente os pontos nas 3 fases de Desenvolvimento do seu jogo. Aprenderá a combinação certa para ter sucesso em suas criações e ass...
What works on which system
โดย Siannah
Audience and Genre match for each system....
Simplest way to win Game Dev Tycoon
โดย Born Acid™
Simple way to finish a game with final score of 68 Million and I had 1.2 Billion in cash, with a full staff and #1 at every game conference...