Retro City Rampage™ DX
Retro City Rampage™ DX > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Sharing saves between Steam and DRM-free versions?
Is there a way to copy the save on the Steam version of the game to the DRM-free version so I don't have to play through both games twice?
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
The DRM free version makes a directory for the profile, save games, and config in c:\users\ (your account)\AppData\Roaming\RetroCityRampage just copy the contents of that into your steam game folder ie C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Retro City Rampage works like a charm
nevermind the file was hidden
Τελευταία επεξεργασία από ToastGhost; 29 Οκτ 2012 στις 16:33
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Retro City Rampage™ DX > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 10 Οκτ 2012 στις 13:25
Αναρτήσεις: 3