Retro City Rampage™ DX
Retro City Rampage™ DX > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Sharing saves between Steam and DRM-free versions?
Is there a way to copy the save on the Steam version of the game to the DRM-free version so I don't have to play through both games twice?
< >
กำลังแสดง 1-3 จาก 3 ความเห็น
bump
The DRM free version makes a directory for the profile, save games, and config in c:\users\ (your account)\AppData\Roaming\RetroCityRampage just copy the contents of that into your steam game folder ie C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Retro City Rampage works like a charm
nevermind the file was hidden
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ToastGhost; 29 ต.ค. 2012 @ 4:33pm
< >
กำลังแสดง 1-3 จาก 3 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Retro City Rampage™ DX > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้