From Tim Schafer’s Double Fine Productions, explore a vintage world inhabited by living Russian stacking dolls as you jump into more than 100 unique dolls and use their special abilities to solve a wide variety of puzzles & challenges.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.