Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Magical Diary

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 26
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
54.0%

Naughty

You received detention
48.0%

Sophomore

You made it through the school year!
47.1%

Been Kissed

Someone has locked lips with you.
39.7%

Prom Date

You had an escort for the May Day Ball.
30.2%

Treasurer

You won the election for class treasurer.
24.3%

Blue Mastery

You maxed out your Blue Magic.
23.0%

Star Student

You maxed out your Merits.
20.8%

Married

Oops! Accidentally married.
19.8%

Black Mastery

You maxed out your Black Magic.
19.1%

Red Mastery

You maxed out your Red Magic.
18.4%

White Mastery

You maxed out your White Magic.
16.8%

Green Mastery

You maxed out your Green Magic.
15.4%

Secret Society

You became a full member of the Rose And Wasp.
14.4%

Expelled

Too many demerits ended your school year.
12.5%

Truant

You refused to attend any classes!
11.6%

Walking in Darkness

You broke your oath and lost your magic - for now.
11.4%

Conspiracy

You helped Ellen form a school conspiracy
10.9%

Stressed Out

You maxed out your Stress.
10.6%

Bunny!!

You retrieved the elusive stuffed bunny.
10.4%

Studious

You maxed out your smarts.
8.9%

I love being STRONG

You maxed out your strength.
8.8%

Cutie-Pie

You maxed out your Cute.
6.8%

Weirdo

You maxed out your Weird.
6.3%

Delinquent

You received five detentions in one game.
4.5%

Summer School

You can't go home again.
3.4%

Divorced

After a year locked in the school dungeons. Nasty.