เกมนี้ได้วางจำหน่ายบน Steam แล้วในขณะนี้!

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ทำให้เกมนี้ได้รับเลือกให้วางจำหน่ายผ่าน Steam ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงลิงก์ไปสู่หน้าร้านค้า Steam สามารถพบได้ด้านล่าง

Greenlight กำลังหยุดดำเนินการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งเกมขึ้นบน Steam กรุณาดูที่ โพสต์บล็อกนี้
Drox Operative
Drox patch 1.011
27 พฤษภาคม 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch patch balances things better and fixes a bunch of smaller things.

Full change list:

 • overlord quests now give fear and legend points (Gilgamesh)
 • made jump gate/stash area a little safer from storms and asteroids
 • unlucky and poverty modes now give a 5% bonus to XP
 • changed one of Shadow's traits from Defensive to Stealth
 • now handle reduce power load failure better with components that have no durability (namad)
 • fixed some problems with Hellfire because it didn't have a max range (Tyrax Lightning)
 • added max range to Plasma Web and Radiation Pulse Weapon
 • delivering needed items now reduces fear points by 0.5 (not a lot but some)
 • 3rd party NPCs (like in rebellions) are now neutral parties that no one attacks (CaptainWinky)
 • increased ECCM components attack per level from 15.0 to 30.0 (Tuidjy)
 • monster missiles now do more damage to compensate for slower firing rate
 • fixed ship build time being classified when you have a quest to protect that planet
 • change race power comparison values a lot (increase planets value by 20X and tech value by 4X)
 • added many more names to ships random name generator
 • fixed some help topics not getting added correctly if added on first frame (Steve)
 • fixed planet name in recession/depression events
 • ceasefire label now show up when highlighting Drox logo on relations screen
 • now ceasefire text has commas for large costs
 • now show race in boss quest titles
 • show names now works on sector map
 • fixed nevermind, cancel, and money localizations (DarthNihilus)
 • changed Galaxy to Sector in help
 • fixed Entering, Legendary, Normal, Rarity, Durability, Duration, and Requires localization (DarthNihilus)
 • changed JumpGate localization so the word order can be changed (DarthNihilus)
 • added depth range support in shaders
 • now mention permanently dead/broken on components in hardcore
 • no longer count unfixable hardcore components in total repair cost
 • no longer show a repair cost on component if unfixable due to hardcore
 • should no longer get stuck messages from eliminated races
 • fixed Accept, Solve, Ignore, Reject, Demand, and Clear localization (DarthNihilus)