American Truck Simulator

American Truck Simulator

Realistic Graphics Mod - by Frkn64
< 1  2  3  4 >
Showing 1-10 of 33 entries
Update: Dec 23, 2018 @ 2:14pm

v2.4.0 released. Changelog:
- Now compatible with 1.33 update.
- Rain sound effects improved.
- Raindrops amount on glass increased.
- All light reflection effects revised and made more realistic.
- All 2K road textures temporarily removed from the mod because of some issues. (Will be added again when problems solved.)
------------------
2.4.0 sürümü çıktı. Değişiklikler:
- 1.33 güncellemesiyle uyumlu hale getirildi.
- Yağmur sesi efektleri geliştirildi.
- Cama düşen yağmur damlaları miktarı artırıldı.
- Tüm ışık yansıma efektleri revize edildi ve daha gerçekçi hale getirildi.
- Tüm 2K yol dokuları, bazı sorunlar nedeniyle geçici olarak moddan kaldırıldı. (Sorunlar çözüldüğünde tekrar eklenecektir.)

Update: Nov 8, 2018 @ 8:47am

Updated mod description

Update: Nov 8, 2018 @ 8:41am

v2.3.0 released. Changes;
- Fixed the problem that the sky is darkening during the sunrise.
- Improved visual of the sun.
- Improved vehicle reflections.
- Improved graphical colors.
- Reduced darkness level of nights.
- Added specular reflection effect to all light sources.
- Added missing reflection effects of some lights.
- Improved light reflection ranges.
- Re-adjusted size of light flares.
- Re-adjusted visibility distances of light flares.
- Improved warning lights of emergency vehicles(Police, ambulance etc.).
--------------
v2.3.0 çıktı. Değişiklikler;
- Gündoğumu sırasında gökyüzünün siyah olması sorunu düzeltildi.
- Güneşin görünüşü geliştirildi.
- Araçların yansımaları geliştirildi.
- Grafiksel renkler geliştirildi.
- Gecelerin karanlık olma seviyesi azaltıldı.
- Tüm ışık kaynaklarına speküler yansıma efekti eklendi.
- Yansıma efekti eksik bazı ışıklara yansıma efekti eklendi.
- Işık yansımalarının menzilleri geliştirildi.
- Işık parlaması dokularının boyutları yeniden ayarlandı.
- Işık parlaması dokularının görünürlük mesafesi yeniden ayarlandı.
- Acil durum araçlarının(polis, ambulans vb.) uyarı ışıkları geliştirildi.

Update: Oct 8, 2018 @ 2:14pm

Update: Oct 8, 2018 @ 2:02pm

v2.2.0 released. Changes;
- Improved skybox textures.
- Fixed gray chrome issue.
- Fixed problems that cause low frame rate.
- Increased sun brightness and yellow sun color shifted to white.
-----------------
2.2.0 güncellemesi çıktı. Değişiklikler;
- Gökyüzü dokuları geliştirildi.
- Gri renkte görünen krom parçalardaki sorun giderildi.
- Düşük kare hızına sebep olan sorunlar giderildi.
- Güneş parlaklığı artırıldı ve güneşin rengi sarıdan beyaza kaydırıldı.

Update: Sep 18, 2018 @ 7:28am

v2.1.4 released. Changes;
- Added support for update 1.32.

Update: Jul 27, 2018 @ 5:42am

v2.1.3 update released. Changes;
- Fixed the problem that the sky is darkening during the sunrise.
- Improved skybox textures.
---------
2.1.3 güncellemesi çıktı. Değişiklikler;
- Gündoğumu sırasında gökyüzünün kararması sorunu düzeltildi.
- Gökyüzü dokuları geliştirildi.

Update: Jul 10, 2018 @ 1:58am

2.1.2 update released. Changes;
- Fixed the problem that the chrome parts appearing gray/dimmed.
- Added several new skybox textures.
- Added realistic terrain textures.
- Added realistic water textures.
- Added a bit bloom effect for only nights.
- Added support for Mario Map.
- Improved sun color/brightness.
- Improved all road textures.
- Improved raindrop effects.
- Optimized graphical colours.
- Removed unused files.
- Minor bug fixes.
----------------------------
2.1.2 güncellemesi çıktı. Değişiklikler;
- Krom parçaların gri/soluk renkte görünmesi sorunu düzeltildi.
- Birkaç yeni gökyüzü kaplaması eklendi.
- Gerçekçi arazi dokuları eklendi.
- Gerçekçi su dokuları eklendi.
- Mario Map için destek eklenti.
- Yalnızca geceler için biraz parlama(bloom) efekti eklendi.
- Güneşin renk ve parlaklığı geliştirildi.
- Tüm yol dokuları geliştirildi.
- Yağmur damlası efektleri geliştirildi.
- Grafiksel renkler optimize edildi.
- Kullanılmayan dosyalar kaldırıldı.
- Ufak hata düzeltmeleri yapıldı.

Update: Jan 13, 2018 @ 7:04am

v2.0.2 released. Changes;
- Improvements for vehicle lights.
- Support for ATS 1.30 update.

Update: Dec 24, 2017 @ 12:52pm

v2.0.1 released. Changes;
- Added more realistic light flares.
- Added realistic raindrop effects.
- Added realistic rain & thunder sounds.
- Improved climates.
- Fix for bloom issue.
------------------------------------------------
v2.0.1 çıktı. Değişiklikler;
- Daha gerçekçi ışık parlama efektleri eklendi.
- Gerçekçi yağmur damlası efektleri eklendi.
- Gerçekçi yağmur & gök gürültüsü sesleri eklendi.
- İklimler geliştirildi.
- Parlaklık sorunu düzeltildi.