Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2

Realistic Graphics Mod - by Frkn64
< 1  2  3  4  5 >
Showing 1-10 of 48 entries
Update: Jun 26 @ 4:18pm

Update: Jun 26 @ 4:15pm

v3.0 released. Changelog:
Available here: https://en.frkn64modding.com/realistic-graphics-mod-v3-0-update-notes/

Update: Dec 8, 2018 @ 12:49pm

v2.4 released. Changelog:
- All light reflection effects revised and made more realistic.
- All 2K road textures temporarily removed from the mod because of some issues. (Will be added again when problems solved.)
--------------
2.4 sürümü çıktı. Değişiklikler;
- Tüm ışık yansıma efektleri revize edildi ve daha gerçekçi hale getirildi.
- Tüm 2K yol dokuları, bazı sorunlar nedeniyle geçici olarak moddan kaldırıldı. (Sorunlar çözüldüğünde tekrar eklenecektir.)

Update: Dec 2, 2018 @ 5:07am

v2.3.2 released. Changelog;
- Fixed traffic lights problems in the Baltic DLC.
- Fixed black asphalt textures.
-----------------
v2.3.2 çıktı. Değişiklikler;
- Baltic DLC'sindeki trafik ışıklarıyla ilgili sorunlar düzeltildi.
- Siyah asfalt dokuları düzeltildi.

Update: Dec 1, 2018 @ 12:32pm

v2.3.1 released. Changelog;
- Now compatible with 1.33 update.
- Rain sound effects improved.
- Raindrops amount on glass increased.
------------
v2.3.1 çıktı. Değişiklikler;
- 1.33 güncellemesiyle uyumlu hale getirildi.
- Yağmur sesi efektleri geliştirildi.
- Cama düşen yağmur damlaları miktarı artırıldı.

Update: Nov 6, 2018 @ 1:52pm

v2.3.0 released. Changes;
- Fixed the problem that the sky is darkening during the sunrise.
- Improved visual of the sun.
- Improved vehicle reflections.
- Improved graphical colors.
- Reduced darkness level of nights.
- Added specular reflection effect to all light sources.
- Added missing reflection effects of some lights.
- Improved light reflection ranges.
- Re-adjusted size of light flares.
- Re-adjusted visibility distances of light flares.
- Improved warning lights of emergency vehicles(Police, ambulance etc.).
--------------
v2.3.0 çıktı. Değişiklikler;
- Gündoğumu sırasında gökyüzünün siyah olması sorunu düzeltildi.
- Güneşin görünüşü geliştirildi.
- Araçların yansımaları geliştirildi.
- Grafiksel renkler geliştirildi.
- Gecelerin karanlık olma seviyesi azaltıldı.
- Tüm ışık kaynaklarına speküler yansıma efekti eklendi.
- Yansıma efekti eksik bazı ışıklara yansıma efekti eklendi.
- Işık yansımalarının menzilleri geliştirildi.
- Işık parlaması dokularının boyutları yeniden ayarlandı.
- Işık parlaması dokularının görünürlük mesafesi yeniden ayarlandı.
- Acil durum araçlarının(polis, ambulans vb.) uyarı ışıkları geliştirildi.

Update: Oct 21, 2018 @ 2:20pm

v2.2.0 released. Changes;
- Now compatible with update 1.32!
- Improved skybox textures.
- Fixed pixelated sky textures appearing in some places.
- Fixed problems that cause low frame rate.
- Increased sun brightness and yellow sun color shifted to white.
[Known bugs] - I'm looking for a way to fix these issues. I'll fix them as soon as possible.
- Sometimes the sky becomes black during sunrise.
- Sometimes vehicle shadows start flickering.
------------------------------------------------------
v2.2.0 çıktı. Değişiklikler;
- 1.32 güncellemesiyle uyumlu hale getirildi.
- Gökyüzü dokuları geliştirildi.
- Bazı yerlerde görünen pikselleşmiş gökyüzü dokuları düzeltildi.
- Düşük kare hızına sebep olan sorunlar düzeltildi.
- Güneş parlaklığı artırıldı ve güneş rengi sarıdan beyaza kaydırıldı.
[Bilinen Hatalar] - Bunları düzeltmek için bir yol arıyorum. En kısa sürede düzelteceğim.
- Bazen gün doğumu sırasında gökyüzü siyah olabilir.
- Bazen araçların gölgelerinde titreme olabilir.

Update: Jul 27, 2018 @ 7:47am

Update: Jul 27, 2018 @ 3:35am

v2.1.3 update released. Changes;
- Fixed the problem that the sky is darkening during the sunrise.
- Improved skybox textures.
- Added realistic water textures.
---------
2.1.3 güncellemesi çıktı. Değişiklikler;
- Gündoğumu sırasında gökyüzünün kararması sorunu düzeltildi.
- Gökyüzü dokuları geliştirildi.
- Gerçekçi su dokuları eklendi.

Update: Jun 21, 2018 @ 6:36am

v2.1.1 released. Changes;
- Minor bug fixes.