Football Manager 2023

Football Manager 2023

Not enough ratings
Night Wolf V.League
   
Award
Favorite
Favorited
Unfavorite
File Size
Posted
Updated
268.135 KB
Dec 14, 2022 @ 5:58am
Dec 22, 2022 @ 6:19am
17 Change Notes ( view )

Subscribe to download
Night Wolf V.League

Description
########## Vietnam League Database ##########
• I created 5 Tier League, Vietnamese National Cup and Vietnamese Super Cup(Tạo 5 hệ thống giải đấu, Cup Quốc Gia và Siêu Cup)
- VL1 - 4 foreigners(4 cầu thủ ngoại quốc)
- VL2 - 3 foreigners(3 cầu thủ ngoại quốc)
- VL3 - 2 foreigners(2 cầu thủ ngoại quốc)
- VL4 - 1 foreigners(1 cầu thủ ngoại quốc)
- VL5 - 0 foreigners(0 cầu thủ ngoại quốc)
• Changed the league dates from Asia to European calendar(Thay đổi lịch châu Á đá từ tháng 2~11 sang lịch Châu Âu từ tháng 8~5)
• I added TV money and Prize money.(Thêm tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng thứ hạng cho các đội đá Giải Quốc Gia và Cup Quốc Gia)
• Small boost Vietnam youth rating(Tăng đánh giá cầu thủ trẻ Việt Nam lên 90)
• Small boost to a number of Vietnamese players(Tăng nhẹ chỉ số cầu thủ Việt Nam)
• I added some young Vietnamese footballers and Stadium(Thêm 1 số sân cầu thủ trẻ và sân vận động Việt Nam)
3 Comments
Flight KD Nov 13, 2023 @ 5:04am 
bac oi bac lam Vleague cho FM24 voi
VN.TBlast Jan 26, 2023 @ 8:10am 
cảm ơn bác :D
andaica1234 Dec 16, 2022 @ 1:02am 
Thank you