เลเวล 2 XP 250
50 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 3
เหรียญตรา