ΧΣΝØS
Michael   United Kingdom (Great Britain)
 
 
General Information about my self !!
Rust website manager

▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █  Welcome Music Lovers!   █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. ⠀⠀. ⠀❤


⠀    ╭——————————————————————————————╮
     ██████ Now Playing: Absolute Territory by Ken
     ██   ►  ██
     ██████ 0:45 ▬▬▬▬◯▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
    ╰——————————————————————————————╯


     ╭━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╮
     𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙄 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙘𝙘𝙚𝙥𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨:
     ⦁ ᴅᴏᴛᴀ- ᴏʀ ᴄs-ᴘʟᴀʏᴇʀ, ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ɪ ᴀᴍ ɴᴏᴛ ᴀ ᴘʟᴀʏᴇʀ ғʀᴏᴍ ʙᴏᴛʜ
     ⦁ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏғɪʟᴇ
     ⦁ ᴀɴɪᴍᴇʜᴀᴛᴇʀ, ᴄʜᴇᴀᴛᴇʀ ᴏʀ ʟɪᴀʀ
     ⦁ ғʀɪᴇɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏʀ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴄʜᴀᴛ ᴏʀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ

     I am Graphic Designer and Web/App Developer.

     ╰━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╯

⠀    ⠀⠀. ⠀.╭–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––╮

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. ⠀⠀⠀"𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒉𝒂𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒔, 𝒂𝒏𝒅 𝑰 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. ⠀⠀⠀𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇."
 ⦁ ⦁ ⦁                     ⦁ ⦁ ⦁⠀