Borz
you are   Niger
 
 
< >
Comments
Niggatron Mar 20 @ 12:00pm 
………………………………………._¸„„„„_
…………………….…………...„--~*'¯…….'\
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
BumBleButt Dec 23, 2021 @ 12:27am 
我都在留言板给你留言为什么你还是要缠着我?我再给你说一次,对不起。关于上次你问的事,很抱歉我不能答应你。我还是头一次被男的请求交往,但我不是同性恋,这会令我觉得很困扰的,而且你还在游戏开麦克风向我提出那种事情。使我不得在这留言,请不要再找我了,找其他人吧,我不会歧视你的请不要想不开。
R Aug 14, 2021 @ 3:10am 
WOWOWOWOWOWOWOWOOW
BumBleButt Mar 31, 2020 @ 8:38am 
boiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:lunar2019piginablanket:
StarryAi Sep 11, 2019 @ 6:22am 
Heyyyyyyyyy
BumBleButt Sep 7, 2019 @ 8:32pm 
Danielllll~:lunar2019piginablanket: