เลเวล 10 XP 1,158
42 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา