เลเวล 11 XP 1,292
108 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา