Úroveň 13 XP 1,623
177 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky