เลเวล 18 XP 2,729
71 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 19
เหรียญตรา