เลเวล 3 XP 330
70 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 4
เหรียญตรา