เลเวล 8 XP 860
40 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 9
เหรียญตรา