เลเวล 8 XP 850
50 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 9
เหรียญตรา