เลเวล 3 XP 340
60 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 4
เหรียญตรา