Seriox
#include "nukeBalkans.h"   Germany
 
 
//76561198015010443//SERIOX
//0909'18//NL//51.607240,6.124769//TRUE
//2512'23//NL//50.85445261886641,6.076201996693427//CONFIRMED
Đang trên mạng
Hoạt động gần đây
257 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg05
2,2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg05
8,5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg05
Tygrage 11 Thg05 @ 10:10am 
+rep best friend
Kitty 🦋💫🦋 (=^‥^=) 29 Thg03 @ 8:00am 
─▄████▄████▄
██▒▒▒▒█▒▒▒▒██(¯`•´¯)
▀██▒▒▒▒▒▒▒██▀.*•❀•*.
─▀██▒▒▒▒▒██▀.•..(¯`•´¯)
───▀██▒██▀(¯`•´¯)*•❀•*
─────▀█▀…•..*•❀•*

♥𝙖𝙙𝙙 𝙢𝙚 𝙥𝙡𝙚𝙖𝙨𝙚♥
Chaz 3 Thg03 @ 3:06pm 
-REP super toxic and terrible at CS
+Rep, accept me please^^
Seriox 21 Thg02 @ 2:22pm 
HE Guud gfirend
DvD -- ><> 21 Thg02 @ 1:31pm 
firend