เลเวล 115 XP 72,074
1,126 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 116
เหรียญตรา