เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
17 of 104 (16%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ::


รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 17 พ.ค. 2015 @ 9:03am

Tactical Withdrawal

Episode Survive completed. You have survived the AAF attack and escaped Stratis.
ปลดล็อค 22 ก.ค. 2015 @ 12:22pm

Guerilla Warfare

Episode Adapt completed. You have gained the trust of the FIA movement and prepared the way for a NATO invasion.
ปลดล็อค 26 ก.ค. 2015 @ 10:51am

Question of Loyalty

Episode Win completed. You have chosen your side in the final hour of the invasion.
ปลดล็อค 26 ก.ค. 2015 @ 11:01am

Every Man for Himself

Epilogue B completed. You chose to escape Altis on your own.
ปลดล็อค 10 ก.ย. 2014 @ 7:15pm

Competitive Shooter

Finished any official Firing Drill.
ปลดล็อค 10 ก.ย. 2014 @ 5:49pm

This is War

Started your first Arma 3 scenario - welcome!
ปลดล็อค 18 พ.ค. 2015 @ 11:34am

Virtual Reality

Booted up the VR simulation for the first time.
ปลดล็อค 19 พ.ค. 2015 @ 5:06pm

Lock and Load

Saved a custom load-out in VR Arsenal.
ปลดล็อค 22 ก.ค. 2015 @ 4:35pm

Showtime

Tried any 5 official showcases.
ปลดล็อค 18 พ.ค. 2015 @ 12:05pm

Virtual Shooter

Completed all official VR Weapon Handling courses.
ปลดล็อค 19 พ.ค. 2015 @ 4:58pm

Virtual Vehicle Inspection

Visited the Garage in VR Arsenal for the first time.
ปลดล็อค 19 พ.ค. 2015 @ 5:37pm

Mass Virtual Destruction

Disabled all target vehicles in VR Arsenal at the same time.
ปลดล็อค 2 พ.ค. 2015 @ 3:27pm

Rock Stable

Deployed any weapon for the first time.
ปลดล็อค 13 ก.พ. 2017 @ 9:59am

Puppeteer

Played a scenario as a non-player character in the Eden Editor.
ปลดล็อค 4 มี.ค. 2017 @ 11:48am

Dressing Doll

Configured a character loadout using the Arsenal in the Eden Editor.
ปลดล็อค 4 มี.ค. 2017 @ 11:43am

New Dimension

Imported a 2D scenario into the Eden Editor.
ปลดล็อค 11 ก.พ. 2017 @ 12:39pm

Welcome to Tanoa

Visited the crown jewel terrain of Arma 3 Apex for the first time.Start Your Engines

Finished any official Time Trial.
1 / 1

Aspiring Kart Racer

Earned the bronze medal in all official Karts Time Trials.
1 / 1

Formula Kart

Earned the gold medal in all official Karts Time Trials.
1 / 1

Clean Race

Finished any official Karts Time Trial without damage.
1 / 1

Speed Demon

Finished any official Karts Time Trial with an average speed of 85 kmph or more.
1 / 1

Aspiring Sharpshooter

Earned the bronze medal in all official Firing Drills.
1 / 1

Firing Drills Champion

Earned the gold medal in all official Firing Drills.
1 / 1

Clean Drill

Finished any official Firing Drill without penalties (competitive rules).
1 / 1

Bonus Targets

Hit every bonus target in any official Firing Drill with bonus targets.
1 / 1

Hero's Journey

Placed any objective for players as Zeus.
1 / 1

Deity for a Day

Played as Zeus for a total of 24 hours.
1 / 1

Godly Creations

Placed a total of 200 objects as Zeus across all scenarios.
1 / 1

Worshiper

Pinged your Zeus.
1 / 1

Merciful God

Reacted to 5 player pings as a Zeus by using the control shortcut.
1 / 1

Scapegoat

Killed by a player while remotely controlling a unit as Zeus.
1 / 1

First Deployment

Completed the Bootcamp campaign. Get ready for your next deployment!
1 / 1

K.I.A.

Died in any Bootcamp campaign scenario. If you see the flash, it's already too late ...
1 / 1

Drill Instructor

Guided your recruits through all Bootcamp Zeus training stages.
1 / 1

Ready for Duty

Passed all Bootcamp Zeus training stages as a recruit.
1 / 1

Star Recruit

Completed the bootcamp combat training stage without hurting yourself or others.
1 / 1

Virtual Command

Completed all official VR commanding courses.
1 / 1

Real Virtuality

Completed all official VR training courses.
1 / 1

Contributor

Published a scenario to Steam Workshop.
1 / 1

Subscriber

Subscribed to a scenario on Steam Workshop.
1 / 1

Perfectionist

Updated an existing Steam Workshop scenario to a newer version.
1 / 1

Relentless Creator

Spent over 100 hours creating and testing in the scenario editor.
1 / 1

Virtual Pilot

Completed all official VR helicopter courses.
1 / 1

Advanced Virtual Pilot

Completed all official VR helicopter courses while using the Advanced Flight Model.
1 / 1

Virtual NOE Flight

Completed the Low Flight stage in the advanced VR helicopter course under 40 seconds.
1 / 1

Aspiring Stunt Pilot

Earned the bronze medal in all official Helicopter Time Trials.
1 / 1

Golden Rotorhead

Earned the gold medal in all official Helicopter Time Trials.
1 / 1

Nap of the Earth

Flew under an average of 22 meters AGL in any official Helicopters Time Trial.
1 / 1

Dust-Off

Completed 10 medevac tasks in official Support multiplayer.
1 / 1

Airbridge

Transported 10 groups of soldiers into battle without being killed in official Support multiplayer.
1 / 1

Meet and Greet

Visited all official Faction Showcases to check out their weapons and vehicles on display.
1 / 1

Showcasing

Completed all official Showcases.
1 / 1

Bad Omens

Discovered the secret room in Showcase Firing From Vehicles.
1 / 1

Dodge This

Completed Showcase Marksmen without injury.
1 / 1

Hacker

Downloaded Intel 5 times in official End Game multiplayer.
1 / 1

Carrier

Became the Carrier in official End Game multiplayer for the first time.
1 / 1

Hip Shooter

Finished any official Marksmen Firing Drill without resting or deploying your weapon (competitive rules).
1 / 1

Conservative Sharpshooter

Finished any official Firing Drill by hitting all targets and spending no more than a single round per target.
1 / 1

Marksmen Weapon Master

Tried all 7 Marksmen DLC weapons.
1 / 1

Model Student

Completed all Eden Editor tutorials.
1 / 1

Better With Friends

Completed each mission of the Apex Protocol campaign with the help of your teammates.
1 / 1

Lone Wolf

Completed each mission of the Apex Protocol campaign alone.
1 / 1

The Bigger Picture

Completed each mission of the Apex Protocol campaign chronologically.
1 / 1

None The Wiser

Completed the 04 Heart of Darkness campaign mission without alerting the enemy.
1 / 1

Transport Service

Loaded or unloaded 5 vehicles into any suitable transport vehicle.
1 / 1

Game Plan

Drew at least one line on the map.
1 / 1

With Mark of the Serpent

Tried out Viper Special Purpose Suit.
1 / 1

Changing the Balance

Modified your difficulty options and saved the custom settings.
1 / 1

Mr. Anderson

Equipped any variant of the ADR-97 Weapon Pack ('Official Mod').
1 / 1

Bomberman

Destroyed a ground target with a bomb in Showcase Fighter Jets.
1 / 1

Deadstick Landing

Landed your damaged aircraft for repairs in Showcase Fighter Jets.
1 / 1

Get Arrested

Successfully completed your first carrier landing.
1 / 1

Armed and Dangerous

Customized any compatible vehicle's dynamic loadout in Eden Editor.
1 / 1

Punch Out

Safely ejected from any compatible jet using an ejection seat.
1 / 1

Remnants of War

Cleared all explosives from Oreokastro and completed the Remnants of War campaign.
1 / 1

Memories of Oreokastro

Recalled all memories in Oreokastro during the Remnants of War campaign.
1 / 1

Humanitarian

Faced with difficult decisions in the Remnants of War campaign, you went for the more humane options.
1 / 1

Explosive Treasure

Found and triggered all hidden training mines in the IDAP faction Showcase.
1 / 1

Collateral Damage

Completed the 3 VR simulations in Showcase Laws of War without any civilian collateral damage.
1 / 1

Aspiring Aid Supplier

Earned the bronze medal in all official IDAP Time Trials.
1 / 1

Fast Aid

Earned the gold medal in all official IDAP Time Trials.
1 / 1

Different Perspective

Completed each role of the Beyond Hope operation.
1 / 1

Forward Observer

Destroyed all APCs defending Orino by artillery strike in the Beyond Hope operation.
1 / 1

Beyond Hope

Completed the Beyond Hope operation.
1 / 1

Changing Places

Completed each role of the Stepping Stone operation.
1 / 1

Stepping Stone

Completed the Stepping Stone operation.
1 / 1

Seasoned Warfighter

Completed one mission of the Stepping Stone operation without dying.
1 / 1

Steel Pegasus

Completed the Steel Pegasus operation.
1 / 1

Savior

Rescued both pilot and medic in the LZ Nowhere mission of the Steel Pegasus operation.
1 / 1

Lifeline

Transported all injured soldiers to the LZ Blazer in the Breaking Through mission of the Steel Pegasus operation.
1 / 1

Tank Rally

Earned the bronze medal in all official Tanks Time Trials.
1 / 1

Hammer Time

Earned the gold medal in all official Tanks Time Trials.
1 / 1

From Within

Spent 3 hours inside an armored vehicle.
10,800 / 10,800

Easy Money

Destroyed more tanks than Zulu in Showcase Tank Destroyers.
1 / 1

Steel Sniper

Hit a moving enemy tank with an APFSDS round at a distance of at least 3500 meters.
1 / 1

Commander

Spent 3 hours as a tank commander.
10,800 / 10,800

Size Doesn't Matter

Spent 3 hours in the Nyx tankette.
10,800 / 10,800

In It Together

Spent 24 hours in any tank with a full human crew in multiplayer.
86,400 / 86,400
+5

คงเหลือ 5 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว