Úroveň 13 XP 1,679
121 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky