peppe
Peppe Borak   Stockholms Lan, Sweden
 
 
Information
Reach me at
Twitter
Twitch [www.twitch.tv]janne Dec 28, 2023 @ 10:21am 
Thanks for putting up a +7.20 Rating with me this year!
https://leetify.com/2023/76561197964739829#friends

░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
grill no skill Aug 18, 2023 @ 2:58pm 
du kanske ej bör vara igl m din hjärna
du kanske ej bör vara igl m din hjärna
du kanske ej bör vara igl m din hjärna
du kanske ej bör vara igl m din hjärna
du kanske ej bör vara igl m din hjärna
du kanske ej bör vara igl m din hjärna
du kanske ej bör vara igl m din hjärna
normalajenna Jul 1, 2022 @ 3:36pm 
rawr mamacita!:cozysmitedaji:
crossed out Jun 18, 2022 @ 4:06am 
*SPEC* cube_oLd‎ : balenciaga shoes same price as romanian house
crossed out Jun 16, 2022 @ 8:50am 
Sick peeks. Tight strafes. Looking confident. well trained. solid. clutch. Keep us posted on your continued progress with any new progress VODs or stats. Show us what you got Pep. Wanna see how freakin' solid, confident, and tight you can get. Thanks for the motivation.
crossed out Jun 16, 2022 @ 8:06am 
elt ärligt, har du köpt kontot på faceit? Lånat det av någon? Har du någon form av sjukdom, som t.ex downs? Eller brukar du ta droger innan du spelar? För kollar man på dig när du spelar så ser det ut som att du inte kan skilja på vänster & höger eller kan räkna längre än till 3.. Din kognitiva förmåga ser inte heller ut att vara mer utvecklad än hos ett spädbarn. Lite nyfiken bara iom att du på egen hand lyckas förlora en match åt 4 andra som jobbade i cirka 50 minuter för att bära ditt miserabla ♥♥♥♥♥ till vinst, men som inte räckte hela vägen fram då du hade 6 kills på 28 rundor.