เลเวล 66 XP 25,820
80 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 67
เหรียญตรา