.Risk
Denmark
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang chơi
Dota 2
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1950 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

17,487 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
908 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg04
87 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg04
... 16 Thg02 @ 5:41am 
you are the cancer part of the dota delete this game 10 iq animal
... 16 Thg02 @ 5:40am 
17k hours dota but u have no idea about dota
FILLANV@TV 16 Thg01 @ 10:33am 
17k hours go spend ur time on something useful instead, slow learner 100% special ed kid
MADJAHET-GENERAL 1 Thg01 @ 12:41am 
17000 hours player - 0 player Dota 2 =)
itsSad 24 Thg12, 2019 @ 1:25pm 
Didnt played 10 years csgo ... he is trash !
not toxic 20 Thg12, 2019 @ 12:15pm 
sin bladi