เลเวล 6 XP 600
100 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา