ℒℯℯ
𝔰𝔠𝔬𝔱𝔩𝔞𝔫𝔡
 
 
                        :LASERPOINTER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::LASERPOINTER:
                     :ZAT_Relic:                        ℳ𝓎      ℒℴ𝓋ℯ                        :ZAT_Relic:
                        :LASERPOINTER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::REDLASER::LASERPOINTER:
Currently Offline
Artwork Showcase
💀
5 3 1
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:daemons:⠀ ————⠀⠀ うちは イタチ ⠀⠀———— :daemons:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝓘 𝓷 𝓯 𝓸⠀—————————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀𝓛𝓮𝓮
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀26 𝓨𝓮𝓪𝓻𝓼 𝓸𝓵𝓭
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀𝓢𝓬𝓸𝓽𝓽𝓲𝓼𝓱
⠀⠀⠀𝓖 𝓪 𝓶 𝓲 𝓷 𝓰⠀—————————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ ʀᴜɴᴇsᴄᴀᴘᴇ | ᴛʀɪᴍᴍᴇᴅ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛɪᴏɴɪsᴛ ɪɴ 7,968 ʜᴏᴜʀs | ᴜɴᴛʀɪᴍᴍᴇᴅ ɪɴ 6,775 |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ ᴄs:ɢᴏ sᴜʀꜰɪɴɢ | ᴘʀᴏ ɪɴ 380 Hᴏᴜʀs | 𝟻𝟶𝟶+ ʜᴏᴜʀs ᴛᴏᴛᴀʟ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ ᴄs:ɢᴏ ᴄᴏᴍᴘᴇᴛɪᴛɪᴠᴇ ʀᴀɴᴋs | ʟᴇ ☑ ʟᴇᴍ ☑ sᴍғᴄ ☑ Gʟᴏʙᴀʟ Eʟɪᴛᴇ ☑ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•⠀ ʟᴇᴀɢᴜᴇ ᴏꜰ ʟᴇɢᴇɴᴅs | ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ | sɪʟᴠᴇʀ ☑ ɢᴏʟᴅ ☑ ᴘʟᴀᴛɪɴᴜᴍ ☒ |

:redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo:
:redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::wbox::wbox::wbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo:
:redbo::redbo::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::redbo::redbo:
Featured Artwork Showcase
AK-47 | Red Laminate
6 1 1
Featured Artwork Showcase
★ Bayonet | Doppler (Ruby)
7 1
Screenshot Showcase
𝖘𝖍𝖆𝖗𝖎𝖓𝖌𝖆𝖓
1
Favorite Group
16
Members
0
In-Game
2
Online
4
In Chat
Favorite Guide
Created by - ℒℯℯ
9 ratings
Video Showcase
surf cyberwave
2
Screenshot Showcase
𝖀𝖈𝖍𝖎𝖍𝖆
14 10 6
Workshop Showcase
Itachi from Naruto. Original Model is from Naruto Ultimate Ninja Storm Commissioned by Lee https://i.imgur.com/S1ocSWX.png
128 ratings
Created by - ℒℯℯ and kokidoki
Recent Activity
1,710 hrs on record
last played on Apr 18
2,356 hrs on record
last played on Apr 9
3.5 hrs on record
last played on Mar 13
Sandman Mar 20 @ 2:31pm 
Obaaaannnnnnnnnnnn
Sandman Mar 17 @ 3:40pm 
DIH EH NI NI YIH SSSSSSSSSSSS
Sandman Mar 16 @ 12:38pm 
Sandman 26 Nov, 2023 @ 11:11pm
sick profile
Sandman Mar 9 @ 11:46am 
YEAH LIFE'S NOT OUT TO GET YOU
𝒦ℯ𝓁𝓈𝓌ℯℯ𝒹 Feb 10 @ 12:52pm 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⡿⠗⠠⠄⡀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡜⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠑⢶⣶⡄
⠀⠀⢀⣶⣦⣸⠀⢼⣟⡇⠀⠀⢀⣀⠀⠘⡿⠃⠀⠀💗
⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣄⠒⠀⠠⢶⡂⢫⣿⢇⢀⠃⠀
⠀⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣶⣤⣀⣀⣀⣂⡠⠊⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠃⠀⠀⠉⠙⠛⠿⣿⣿⣧⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠘⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⡇⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⣷⣄⡀⠀⠀⠀⢀⣴⡟⠿⠃⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⠉⠉⢹⣿⣿⠁⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠁⠀⠀⠀⠉⠁⠀⠀⠀
𝒦ℯ𝓁𝓈𝓌ℯℯ𝒹 Feb 10 @ 12:52pm 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⡿⠗⠠⠄⡀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡜⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠑⢶⣶⡄
⠀⠀⢀⣶⣦⣸⠀⢼⣟⡇⠀⠀⢀⣀⠀⠘⡿⠃⠀⠀💗
⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣄⠒⠀⠠⢶⡂⢫⣿⢇⢀⠃⠀
⠀⠀⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣶⣤⣀⣀⣀⣂⡠⠊⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠃⠀⠀⠉⠙⠛⠿⣿⣿⣧⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠘⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠘⣿⣿⡇⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⣷⣄⡀⠀⠀⠀⢀⣴⡟⠿⠃⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣿⣿⠉⠉⢹⣿⣿⠁⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠁⠀⠀⠀⠉⠁⠀⠀⠀